Оригінальний текст:

Червоної цифрою не відзначений
Цей день в календарі
І прапорцями НЕ розцвічені
Біля будинку, на подвір'ї.
З однієї простої приймете
Дізнаємося ми цей день
За що йде в школу дітям
Міст і сіл.
За веселому хвилювання
На обличчі учнів,
За особливим збентеження
Семирічних новачків ...
І нехай чимало славних,
Різних днів у календарі,
Але один з найголовніших -
Найперший у вересні!
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

Chervonoji cufroju ne vidznachenuj
Cej den' v kalendari
I praporcjamu NE rozcvicheni
Bilja budunku, na podvir'ji.
Z odniyeji prostoji prujmete
Diznayemosja mu cej den'
Za wo jde v shkolu ditjam
Mist i sil.
Za veselomu hvuljuvannja
Na obluchchi uchniv,
Za osobluvum zbentezhennja
Semurichnuh novachkiv ...
I nehaj chumalo slavnuh,
Riznuh dniv u kalendari,
Ale odun z najgolovnishuh -
Najpershuj u veresni!
 Копіювати текст
 3