Оригінальний текст:

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Dopoku sonce svitut' z vusotu,
Webechut' ptahu, zacvitajut' kvitu,
Mu vam zhuttjam bazhayem tverdo jtu,
I dnem grjaduwum vid dushi raditu!
Haj wastja zavzhdu suprovodut' vas,
Ljuds'ka povaga j shana ne munajut',
A vashu mriju j pracju povsjakchas
Lush vuznannja vinchajut'!
 Копіювати текст
 2