Оригінальний текст:

Ми тобі бажаєм не мінятись,
Завжди такою залишатись.
І ще щоб довго, літ до ста,
Була душею молода!
Ще зичим жити у любові,
Купатись в радості й здоров'ї,
А також успіху й грошей,
І щоб усе було о'кей!
А на закінчення бажаєм,
Щоб все життя здавалось раєм,
І хай багато довгих літ
Тобі дарує щедро світ!
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Mu tobi bazhayem ne minjatus',
Zavzhdu takoju zalushatus'.
I we wob dovgo, lit do sta,
Bula dusheju moloda!
We zuchum zhutu u ljubovi,
Kupatus' v radosti j zdorov'ji,
A takozh uspihu j groshej,
I wob use bulo o'kej!
A na zakinchennja bazhayem,
Wob vse zhuttja zdavalos' rayem,
I haj bagato dovguh lit
Tobi daruye wedro svit!
 Копіювати текст
 3