Оригінальний текст:

Hепосида наша мама
Діла все шукає,
За роботою, говорить,
Літ не відчуває.
А то й справді, кажуть люди,
Мати наша гожа,
Поміж дочками-синами
Квітне, наче рожа.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Heposuda nasha mama
Dila vse shukaye,
Za robotoju, govorut',
Lit ne vidchuvaye.
A to j spravdi, kazhut' ljudu,
Matu nasha gozha,
Pomizh dochkamu-sunamu
Kvitne, nache rozha.
 Копіювати текст
 2