.org.ua СМС Українською - Привітання, побажання, тости, коханим і ін.


Бажаю всім любити, закохуватися,
Одружитися, сексом займатися.
Потім плодитися, розмножуватися,
І сексом також займатися.
Роботі з жаром віддаватися,
А після - сексом займатися.
Благами життя насолоджуватися
І сексом завзято займатися.
Всього, про що мріяв, дочекатися,
А сексом все ж займатися.
І перед віком не здатися! -
Старіти, але сексом займатися!
... Пора, мабуть, закруглятися
Покликали сексом займатися.

Приблизно 413 символа, вміщається в 7 sms.Ця смс транслітом:

Bazhaju vsim ljubutu, zakohuvatusja,
Odruzhutusja, seksom zajmatusja.
Potim plodutusja, rozmnozhuvatusja,
I seksom takozh zajmatusja.
Roboti z zharom viddavatusja,
A pislja - seksom zajmatusja.
Blagamu zhuttja nasolodzhuvatusja
I seksom zavzjato zajmatusja.
Vs'ogo, pro wo mrijav, dochekatusja,
A seksom vse zh zajmatusja.
I pered vikom ne zdatusja! -
Staritu, ale seksom zajmatusja!
... Pora, mabut', zakrugljatusja
Poklukalu seksom zajmatusja.

Приблизно 445 символів, вміщається в 3 sms.Повернутися назад