Оригінальний текст:

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи.
Я Тебе му колисати,
Пісеньками присипляти:
Люлі,серденько, люлі! (2)

Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач, Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі! (2)

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи,
Йосифа ще не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі! (2)

Спи, Терпінє, спи, очка зажмури,
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять Ти хрест люди:
Люлі, серденько, люлі! (2)

Спи, Ісусе, спи, а Серце втвори,
Най при Ньому спочиваю
Тут на земли і там в раю:
Люлі, серденько, люлі! (2)
 Копіювати текст
 9

Трансліт:

Spu, Isuse, spu, spaton'ku hodu.
Ja Tebe mu kolusatu,
Pisen'kamu prusupljatu:
Ljuli,serden'ko, ljuli! (2)

Spu, Lelijko, spu, golovku sklonu.
Tu na ruchen'ku Mariji,
Bach, Vona Tebe leliye:
Ljuli, serden'ko, ljuli! (2)

Spu, Uboguj, spu, ruchen'ku zlozhu,
Josufa we ne vudatu,
Nese hlibcja Tobi datu:
Ljuli, serden'ko, ljuli! (2)

Spu, Terpinye, spu, ochka zazhmuru,
Ne putaj, wo kolus' bude,
Wo zgotovljat' Tu hrest ljudu:
Ljuli, serden'ko, ljuli! (2)

Spu, Isuse, spu, a Serce vtvoru,
Naj pru N'omu spochuvaju
Tut na zemlu i tam v raju:
Ljuli, serden'ko, ljuli! (2)
 Копіювати текст
 4