Оригінальний текст:

Кожна жінка це неповторна - квітка в саду життя. Троянди і орхідеї, конвалії і волошки, лілеї і ромашки. Яка краса, який аромат!!! Як кожна квітка не може жити без сонця, так і кожна жінка потребує тепла, ласки і кохання. Ваші ніжні пелюстки - руки обіймуть, приголублять. Сяючі очі всміхнуться, уста жадані поцілують.
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Kozhna zhinka ce nepovtorna - kvitka v sadu zhuttja. Trojandu i orhideji, konvaliji i voloshku, lileji i romashku. Jaka krasa, jakuj aromat!!! Jak kozhna kvitka ne mozhe zhutu bez soncja, tak i kozhna zhinka potrebuye tepla, lasku i kohannja. Vashi nizhni peljustku - ruku obijmut', prugolubljat'. Sjajuchi ochi vsmihnut'sja, usta zhadani pocilujut'.
 Копіювати текст
 3