Оригінальний текст:

Я візьму собі подушку,
покладу її під вушко,
буду ніжно спати,
уві сні Тебе чекати.
Надобраніч сірий котик, я цілую Тебе в ротик!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Ja viz'mu sobi podushku,
pokladu jiji pid vushko,
budu nizhno spatu,
uvi sni Tebe chekatu.
Nadobranich siruj kotuk, ja ciluju Tebe v rotuk!
 Копіювати текст
 1