Оригінальний текст:

Спи красуне, засинай!
Гарний сон спостерігай
Приємний, милий, кольоровий
Солодкий, радісний, чудовий!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Spu krasune, zasunaj!
Garnuj son sposterigaj
Pruyemnuj, muluj, kol'orovuj
Solodkuj, radisnuj, chudovuj!
 Копіювати текст
 1