Оригінальний текст:

Сон твій ніжно охороняючи, ніч йде велика, та зірки ласкаво бульмочать: Спи кошеня, доброї ночі!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Son tvij nizhno ohoronjajuchu, nich jde veluka, ta zirku laskavo bul'mochat': Spu koshenja, dobroji nochi!
 Копіювати текст
 1