Оригінальний текст:

Ваш прекрасній ювілей
Позбирав усіх гостей,
Прилетіли внуки, діти
Аби з Вами порадіти.
Hе забули й друзі давні
і подруги стародавні.
Щиру дяку Вам складаєм,
Щастя й радості бажаєм.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Vash prekrasnij juvilej
Pozburav usih gostej,
Pruletilu vnuku, ditu
Abu z Vamu poraditu.
He zabulu j druzi davni
i podrugu starodavni.
Wuru djaku Vam skladayem,
Wastja j radosti bazhayem.
 Копіювати текст
 2