Оригінальний текст:

Hе здолали вас літа,
Hі розруха, ні тривоги,
Промайнули швидко роки,
Ось і осінь золота
Але Ви - моторна й жвава,
І красива, наче пава,
Hехай Ваша осінь квітне,
Добра, мила, і привітна.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

He zdolalu vas lita,
Hi rozruha, ni truvogu,
Promajnulu shvudko roku,
Os' i osin' zolota
Ale Vu - motorna j zhvava,
I krasuva, nache pava,
Hehaj Vasha osin' kvitne,
Dobra, mula, i pruvitna.
 Копіювати текст
 2