Оригінальний текст:

Hе мають влади понад Вами
Hі війни, грози, ні біда,
В руках є сила, розум ясний,
Хоч посивіла голова.
і серце Ваше, добре й сильне,
Прихильне всякий час до Вас,
і слово мудре і доцільне
Завжди на путь наставить нас.
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

He majut' vladu ponad Vamu
Hi vijnu, grozu, ni bida,
V rukah ye sula, rozum jasnuj,
Hoch posuvila golova.
i serce Vashe, dobre j sul'ne,
Pruhul'ne vsjakuj chas do Vas,
i slovo mudre i docil'ne
Zavzhdu na put' nastavut' nas.
 Копіювати текст
 2