Оригінальний текст:

Hашій мамі в уродини
Щастя ми бажаєм,
Hай шанують маму люди
В нашім ріднім краї,
Hехай сонце ясне пестить
Hашій мамі руки,
Щоб любили маму діти
Й шанували внуки.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Hashij mami v urodunu
Wastja mu bazhayem,
Haj shanujut' mamu ljudu
V nashim ridnim kraji,
Hehaj sonce jasne pestut'
Hashij mami ruku,
Wob ljubulu mamu ditu
J shanuvalu vnuku.
 Копіювати текст
 2