Оригінальний текст:

Hаша мама, мов калина,
Як прекрасна ружа,
Хоч літа тихенько плинуть,
Ще весела й дужа.
До людей усіх привітна,
До діток ласкава,
Добра іде про матусю
Поміж люди слава.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Hasha mama, mov kaluna,
Jak prekrasna ruzha,
Hoch lita tuhen'ko plunut',
We vesela j duzha.
Do ljudej usih pruvitna,
Do ditok laskava,
Dobra ide pro matusju
Pomizh ljudu slava.
 Копіювати текст
 2