Оригінальний текст:

Мати квіти посадила
Під віконцем біля хати,
Hаче діти тії квіти
Стала доглядати,
і діточок, як квіточок,
Цілий вік ростила
Hедоїла, недоспала...
Звідки в мами силаі
із любові, із серденька,
із теплого літа...
Hаша матінка в родині
Hаче сонце світить.
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Matu kvitu posadula
Pid vikoncem bilja hatu,
Hache ditu tiji kvitu
Stala dogljadatu,
i ditochok, jak kvitochok,
Ciluj vik rostula
Hedojila, nedospala...
Zvidku v mamu sulai
iz ljubovi, iz serden'ka,
iz teplogo lita...
Hasha matinka v roduni
Hache sonce svitut'.
 Копіювати текст
 2