Оригінальний текст:

Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок - найкраща.
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Hе однакова будь - різна,
А для мене - тільки ніжна.
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Bud' zavzhdu vesela j dobra,
Pru potrebi bud' horobra
Prac'ovuta, ne ledawa,
Sered vsih zhinok - najkrawa.
Z dit'mu stroga bud', j laskava,
Garna bud', jak taja pava,
He odnakova bud' - rizna,
A dlja mene - til'ku nizhna.
 Копіювати текст
 2