Оригінальний текст:

Тобі - прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у Вас душа прекрасна,
Серце Золоте!
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Tobi - prekrasnij, nezrivnjannij,
Nache sonechko vesnjane,
Cej buket vitan',
Wo pidibranuj z ljubov'ju.
Wastja! Radosti! Zdorov'ja!
Zdijsnennja bazhan'!
Haj ne til'ku v den' zhinochuj,
Nache zori, sjajut' ochi,
Usmishka cvite,
Bo u Vas dusha prekrasna,
Serce Zolote!
 Копіювати текст
 2