Оригінальний текст:

В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебет передзвін.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

V cej svjatkovuj den' vesnjanuj,
Tobi najkrawij, nezrivnjannij,
Shlju sonjachni vitannja
I najkrawi pobazhannja.
Haj vsmihajut'sja trojandu,
Haj tjul'panu shljut' uklin,
Haj osvjachuye kohannja
Ptahiv webet peredzvin.
 Копіювати текст
 2