Оригінальний текст:

Кульки, салюти, світлий сміх і скорбота...
Багато відчуттів і болі цей день несе.
Шкода, що багатьох ветеранів більше немає...
Збережемо ж слави ми глибокий слід!
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Kul'ku, saljutu, svitluj smih i skorbota...
Bagato vidchuttiv i boli cej den' nese.
Shkoda, wo bagat'oh veteraniv bil'she nemaye...
Zberezhemo zh slavu mu glubokuj slid!
 Копіювати текст
 2