Оригінальний текст:

Дорогі Ветерани! Ми у вічному боргу перед Вами, за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які Ви виявили в боях за рідну землю...
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Dorogi Veteranu! Mu u vichnomu borgu pered Vamu, za obirvanu vijnoju junist', za zrazku muzhnosti, sulu duhu, samopozhertvu, jaki Vu vujavulu v bojah za ridnu zemlju...
 Копіювати текст
 2