Оригінальний текст:

Вкрав якось дядько мішок картоплі на колгоспному полі. Приніс додому, жінка йому насипала борщу, сидить, він, їсть, коли раптом дивиться у віконце - бригадир йде. Сидить собі дядько й думає: "Йой, оце зараз зайде в хату, почне питати де я той мішок взяв, на що я той мішок взяв, не дасть і поїсти...". Дістав вуйко пістолета, стрельнув - нема бригадира.
Сидить, їсть борщ далі. Коли, дивиться - йде кілька чоловік із сільради. Дядько думає: "Оце заразь прийдуть - та на що ти взяв, та скільки ти взяв, та як у тебе совісті нема - не дадуть борщу доїсти...". Дістав рушницю - пах-пах-пах - нема нікого.
Сидить, далі їсть борщ. Коли, бачить - цілий бобік міліціонерів їдуть. Вуйко й думає: "Йой, та що за кара Божа, скільки тієї картоплі взяв, а вони від борщу відривають; знову почнеться - де взяв, навіщо взяв...". Дістав дядько кулемет - тра-та-та - немає бобіка з міліціонерами.
Не встиг дядько доїсти борщу, як раптом, бачить - поприїздило ціла купа солдатів зі всіх боків, на танках... Вуйко викотив з веранди гармату - стріляв-стріляв, стріляв-стріляв - не відстрілявся.
Взяли вуйка, посадили в тюрму. Сидить він, та й думає: "І що ж мені тепер за той мішок картоплі буде".
 Копіювати текст
 18

Трансліт:

Vkrav jakos' djad'ko mishok kartopli na kolgospnomu poli. Prunis dodomu, zhinka jomu nasupala borwu, sudut', vin, jist', kolu raptom duvut'sja u vikonce - brugadur jde. Sudut' sobi djad'ko j dumaye: "Joj, oce zaraz zajde v hatu, pochne putatu de ja toj mishok vzjav, na wo ja toj mishok vzjav, ne dast' i pojistu...". Distav vujko pistoleta, strel'nuv - nema brugadura.
Sudut', jist' borw dali. Kolu, duvut'sja - jde kil'ka cholovik iz sil'radu. Djad'ko dumaye: "Oce zaraz' prujdut' - ta na wo tu vzjav, ta skil'ku tu vzjav, ta jak u tebe sovisti nema - ne dadut' borwu dojistu...". Distav rushnucju - pah-pah-pah - nema nikogo.
Sudut', dali jist' borw. Kolu, bachut' - ciluj bobik milicioneriv jidut'. Vujko j dumaye: "Joj, ta wo za kara Bozha, skil'ku tiyeji kartopli vzjav, a vonu vid borwu vidruvajut'; znovu pochnet'sja - de vzjav, naviwo vzjav...". Distav djad'ko kulemet - tra-ta-ta - nemaye bobika z milicioneramu.
Ne vstug djad'ko dojistu borwu, jak raptom, bachut' - poprujizdulo cila kupa soldativ zi vsih bokiv, na tankah... Vujko vukotuv z verandu garmatu - striljav-striljav, striljav-striljav - ne vidstriljavsja.
Vzjalu vujka, posadulu v tjurmu. Sudut' vin, ta j dumaye: "I wo zh meni teper za toj mishok kartopli bude".
 Копіювати текст
 9