Оригінальний текст:

Якщо хочете взнати глибину
душі людини , то плюньте
йому в душу і рахуйте до тих
пір , поки не отримаєте по
морді.
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Jakwo hochete vznatu glubunu
dushi ljudunu , to pljun'te
jomu v dushu i rahujte do tuh
pir , poku ne otrumayete po
mordi.
 Копіювати текст
 1