Оригінальний текст:

- Про що ти думаєш, коханий?
- Та так ні про що…
Вона (радісно):
- І я ні про що!!!
Він (сумно)
- Тобі легше, в тебе мозгів
нема!
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

- Pro wo tu dumayesh, kohanuj?
- Ta tak ni pro wo…
Vona (radisno):
- I ja ni pro wo!!!
Vin (sumno)
- Tobi legshe, v tebe mozgiv
nema!
 Копіювати текст
 3