Оригінальний текст:

Душа, як голуб, в клітці б'ється,
Коли коханої не чує голос.
І тіло тлінне кинути все рветься
Шукать летить і в заметіль і в холод.
І лише сонця промінь, що коханням зветься
Усе єство безмежно заспокоїть
Теплом наповнить.
Смуток цей минеться.
Душа, як голуб, світу усміхнеться!
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Dusha, jak golub, v klitci b'yet'sja,
Kolu kohanoji ne chuye golos.
I tilo tlinne kunutu vse rvet'sja
Shukat' letut' i v zametil' i v holod.
I lushe soncja promin', wo kohannjam zvet'sja
Use yestvo bezmezhno zaspokojit'
Teplom napovnut'.
Smutok cej munet'sja.
Dusha, jak golub, svitu usmihnet'sja!
 Копіювати текст
 2