Оригінальний текст:

Маленький пролісок - у снігу по колінце -
Радіє і за сонцем личко повертає.
І над безмежним, чистим небокраєм
Вже сяє посмішка жаданої весни.
Всміхніться і Ви ! Сніги самі розстануть,
А ніжні квіти, що зиму перемогли,
Провісниками щастя Вашого стануть!
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Malen'kuj prolisok - u snigu po kolince -
Radiye i za soncem luchko povertaye.
I nad bezmezhnum, chustum nebokrayem
Vzhe sjaye posmishka zhadanoji vesnu.
Vsmihnit'sja i Vu ! Snigu sami rozstanut',
A nizhni kvitu, wo zumu peremoglu,
Provisnukamu wastja Vashogo stanut'!
 Копіювати текст
 2