Оригінальний текст:

Глянь за вулицю .. Бачиш??? Це не дощ посеред зими, це ангели плачуть від того, що мені дуже сумно без тебе. Але, коли закінчиться дощ і сонечко вигляне з – під хмарок, знай, що шматочок мого серця забуло тебе. Бачиш, хмари закрили зірки, щоб ті не бачили як мені боляче без тебе, але коли настане ранок – то ще одна частинка мого серця забуде про тебе. Листя падають на землю, їм дуже важко триматись без кохання, але коли вони опадуть, мій сум пройде, моє серце забуде тебе, назавжди, і мені стане легко дихати...
 Копіювати текст
 8

Трансліт:

Gljan' za vulucju .. Bachush??? Ce ne dow posered zumu, ce angelu plachut' vid togo, wo meni duzhe sumno bez tebe. Ale, kolu zakinchut'sja dow i sonechko vugljane z – pid hmarok, znaj, wo shmatochok mogo sercja zabulo tebe. Bachush, hmaru zakrulu zirku, wob ti ne bachulu jak meni boljache bez tebe, ale kolu nastane ranok – to we odna chastunka mogo sercja zabude pro tebe. Lustja padajut' na zemlju, jim duzhe vazhko trumatus' bez kohannja, ale kolu vonu opadut', mij sum projde, moye serce zabude tebe, nazavzhdu, i meni stane legko duhatu...
 Копіювати текст
 4