Оригінальний текст:

Поспати приємно в буденний день, Вставати з ліжка дуже льнь..,
 Копіювати текст
 1

Трансліт:

Pospatu pruyemno v budennuj den', Vstavatu z lizhka duzhe l'n'..,
 Копіювати текст
 1