Оригінальний текст:

Нехай ваша жмиттєва дорога буде нескінченною,
А союз двох сердець випромінює кохання і доброю
Хай стелиться барвінковим листом,
Калиновими гронами росянисте щастя молодої сім'ї.
Нехай добро вам множиться, радість ділиться навпіл,
А Бог посилає благословення,
Радість та дзвінкий дитячий сміх.
Нехай в житті вам буде солодко,
А сьогодні - гірко!
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

Nehaj vasha zhmuttyeva doroga bude neskinchennoju,
A sojuz dvoh serdec' vuprominjuye kohannja i dobroju
Haj stelut'sja barvinkovum lustom,
Kalunovumu gronamu rosjanuste wastja molodoji sim'ji.
Nehaj dobro vam mnozhut'sja, radist' dilut'sja navpil,
A Bog posulaye blagoslovennja,
Radist' ta dzvinkuj dutjachuj smih.
Nehaj v zhutti vam bude solodko,
A s'ogodni - girko!
 Копіювати текст
 3