Оригінальний текст:

Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком
Поздоровляю!
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Sijsja, rodusja,
Zhuto, pshenucja,
Goroh, chechevucja,
I vsjaka pashnucja,
Vnuzu korenusta,
Zverhu kolosusta,
Wob na majbutnij rik
Bulo bil'she, nizh torik.
Wob vs'ogo bulo dovoli
I v komori, i na poli.
Siju, siju, posivaju,
Z Novum rokom
Pozdorovljaju!
 Копіювати текст
 2