Оригінальний текст:

Що не кажіть, але якщо людина тормоз, то ніякий снікерс уже тут не допоможе…
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Wo ne kazhit', ale jakwo ljuduna tormoz, to nijakuj snikers uzhe tut ne dopomozhe…
 Копіювати текст
 2