Оригінальний текст:

У зелені свята – празник Трійці Святої
Татар-зілля, чебрець і любисток в хатах
У церквах молитви, хори псалми співають
Ладан,свічок вогні,радість й щастя в очах.
Славим Духа Святого,свято зелені, квітів
Нероздільної Трійці,Спаса Бога-Христа
Гілка липи пахуча нам кімнату вкрашає
Образи у квітках, мило й тихо в хатах.
У Зелені Свята люди Духа вітають
Що спустивсь із небес від самого Христа.
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

U zeleni svjata – praznuk Trijci Svjatoji
Tatar-zillja, chebrec' i ljubustok v hatah
U cerkvah molutvu, horu psalmu spivajut'
Ladan,svichok vogni,radist' j wastja v ochah.
Slavum Duha Svjatogo,svjato zeleni, kvitiv
Nerozdil'noji Trijci,Spasa Boga-Hrusta
Gilka lupu pahucha nam kimnatu vkrashaye
Obrazu u kvitkah, mulo j tuho v hatah.
U Zeleni Svjata ljudu Duha vitajut'
Wo spustuvs' iz nebes vid samogo Hrusta.
 Копіювати текст
 7