Оригінальний текст:

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку - літо,
А вже по праву руку - осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку - юність,
А вже по праву руку - зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку - всі печалі,
По праву руку - всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя - то важка наука,
Хай буде щастя завжди з вами,
По ліву й праву руку.
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

We nebo hmaramu ne vkrute,
We tak prozoro sjajut' rosu,
A vzhe po livu ruku - lito,
A vzhe po pravu ruku - osin'.
We ochi blusku ne pozbulus',
We serce zhutu ne stomulos',
A vzhe po livu ruku - junist',
A vzhe po pravu ruku - zrilist'.
A chas letut' nestrumno dali
J dusha nemovbu molodiye,
Po livu ruku - vsi pechali,
Po pravu ruku - vsi nadiji.
Zhuttja ne zmirjatu litamu,
A wastja - to vazhka nauka,
Haj bude wastja zavzhdu z vamu,
Po livu j pravu ruku.
 Копіювати текст
 4