Оригінальний текст:

Букварі і читанки,
Парти в два ряди.
Наша перша вчителька
В серці назавжди.
Споришева стежечка,
Стежечка-мережечка,
Що водила нас
Ще у перший клас.
Сонце світлі зайчики
Сипле у шибки.
Кришать крейду пальчики -
Пишуть палички.
Добре нам читається -
Вчителька всміхається.
А як хтось не зна -
Хмуриться вона.
Скільки розгадали ми
З нею загадок!
Скільки прочитали ми
З нею загадок!
Скільки прочитали ми
Віршів і казок!
Стороною рідною
Дниною погідною
Йшли через покіс
У багряний ліс.
Наша перша вчителька
Інших науча.
Букварі і читанки
Їм вона вруча.
Споришева стежечка,
Стежечка-мережечка,
Інших перший раз
Повела у клас.
 Копіювати текст
 10

Трансліт:

Bukvari i chutanku,
Partu v dva rjadu.
Nasha persha vchutel'ka
V serci nazavzhdu.
Sporusheva stezhechka,
Stezhechka-merezhechka,
Wo vodula nas
We u pershuj klas.
Sonce svitli zajchuku
Suple u shubku.
Krushat' krejdu pal'chuku -
Pushut' paluchku.
Dobre nam chutayet'sja -
Vchutel'ka vsmihayet'sja.
A jak htos' ne zna -
Hmurut'sja vona.
Skil'ku rozgadalu mu
Z neju zagadok!
Skil'ku prochutalu mu
Z neju zagadok!
Skil'ku prochutalu mu
Virshiv i kazok!
Storonoju ridnoju
Dnunoju pogidnoju
Jshlu cherez pokis
U bagrjanuj lis.
Nasha persha vchutel'ka
Inshuh naucha.
Bukvari i chutanku
Jim vona vrucha.
Sporusheva stezhechka,
Stezhechka-merezhechka,
Inshuh pershuj raz
Povela u klas.
 Копіювати текст
 5