Оригінальний текст:

Вже піснями
Красне літо
Од дзвеніло у садах.
Як господар,
Діловито
Вийшов вересень
На шлях.
Він, як батько,
Мудрий, щирий,
Дав у руки нам книжки.
Оживив шкільне подвір’я
Сміх дитячий
Гомінкий.
Вересень,
Немов учитель,
Двері школи відчинив.
Школярів
Дзвінком врочистим
До навчання
Запросив.
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Vzhe pisnjamu
Krasne lito
Od dzvenilo u sadah.
Jak gospodar,
Dilovuto
Vujshov veresen'
Na shljah.
Vin, jak bat'ko,
Mudruj, wuruj,
Dav u ruku nam knuzhku.
Ozhuvuv shkil'ne podvir’ja
Smih dutjachuj
Gominkuj.
Veresen',
Nemov uchutel',
Dveri shkolu vidchunuv.
Shkoljariv
Dzvinkom vrochustum
Do navchannja
Zaprosuv.
 Копіювати текст
 5