Оригінальний текст:

Спитай....
На що, на що тобі питати
Чи я люблю тебе, чи ні ...
О, легше серце розірвати,
Ніж дати відповідь мені.
Чи я люблю тебе, - не знаю, -
Спитай вночі у срібних зір,
Весною вслухайсь в шелест гаю,
Вдивися в даль зелених гір,
Спитай у чайки, що голосить,
Спитай у хмар, що сльози ллють,
Піди на скошені покоси,
Що в раз останній роси п'ють, -
Спитай, бо я сказать безсила,
Спитай, щоб я цього не говорила.
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

Sputaj....
Na wo, na wo tobi putatu
Chu ja ljublju tebe, chu ni ...
O, legshe serce rozirvatu,
Nizh datu vidpovid' meni.
Chu ja ljublju tebe, - ne znaju, -
Sputaj vnochi u sribnuh zir,
Vesnoju vsluhajs' v shelest gaju,
Vduvusja v dal' zelenuh gir,
Sputaj u chajku, wo golosut',
Sputaj u hmar, wo sl'ozu lljut',
Pidu na skosheni pokosu,
Wo v raz ostannij rosu p'jut', -
Sputaj, bo ja skazat' bezsula,
Sputaj, wob ja c'ogo ne govorula.
 Копіювати текст
 3