Оригінальний текст:

Мені казати ніяково нині,
Холоне кров від відчуття розлук,
Та я тримаю серце наче в скрині,
Від дотику твоїх жаданих рук.
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Meni kazatu nijakovo nuni,
Holone krov vid vidchuttja rozluk,
Ta ja trumaju serce nache v skruni,
Vid dotuku tvojih zhadanuh ruk.
 Копіювати текст
 1