Оригінальний текст:

Всіх благ земних тобі бажаєм,
Хай не приходить в хату зло,
Найкращі квіти ми Тобі даруєм
За щирість і тепло.
Бажаєм сонця на кожній стежині,
Друзів щирих і добрих в житті,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде в твоїм майбутті.
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Vsih blag zemnuh tobi bazhayem,
Haj ne pruhodut' v hatu zlo,
Najkrawi kvitu mu Tobi daruyem
Za wurist' i teplo.
Bazhayem soncja na kozhnij stezhuni,
Druziv wuruh i dobruh v zhutti,
Haj use, wo potribno ljuduni,
Suputnukom bude v tvojim majbutti.
 Копіювати текст
 2