Оригінальний текст:

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас навчали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

Lagidna, ridnen'ka, dobra i prosta,
Nasha dorogen'ka, nasha zolota!
Spasubi matusju, wo zhuttja daruvalu,
Spasubi matusju, wo vu nas navchalu.
Spasubi ridnen'ka za vichnu turbotu,
Za wure bazhannja dobra nam usim.
Haj serce we dovgo u grudjah palaye,
A ruku mov krula, vnuchat prugortajut'.
Zdorov’ja micnogo zuchumo wuro,
Lasku vid Boga, vid ditej – tepla,
Na mnogiji wasluviji lita.
 Копіювати текст
 6