Оригінальний текст:

Спасибі, мамо, за те, що Ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти - наша єдина у світі розрада,
Ти - наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже Тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя -
Здоров'я і силу, довголіття і щастя.
Щоб змогло все задумане в Тебе звершитись...
Заради цього варто було родитись!
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

Spasubi, mamo, za te, wo Tu zhuvesh,
Nas ljubush, zhaliyesh i berezhesh.
Tu - nasha yeduna u sviti rozrada,
Tu - nasha ljubov, nashe wastja j porada.
Haj berezhe Tebe dolja vid tjazhkoji nedugu,
Vid zloji obmovu, vid newurogo druga.
Haj daruye Gospod', jak svjateye pruchastja -
Zdorov'ja i sulu, dovgolittja i wastja.
Wob zmoglo vse zadumane v Tebe zvershutus'...
Zaradu c'ogo varto bulo rodutus'!
 Копіювати текст
 3