Оригінальний текст:

Сонечка промінчиком,
Місяченька срібельцем,
Пісенькою пташечки,
Переливом річки -
Стебелечка шепотом,
Вітру тихим шелестом,
Весни теплим подихом -
Будь, моя сестричко!
Будь коханню полумє'ям,
Будь Ти щастю заводдю,
І сім'ї будь пристанню,
Суму будь пір'їнка -
Лиху будь заставою,
А добру – так повінню,
Серденьком чутливою -
Будь, моя сестринка!
Не дивись, що весноньки
Будуть плести в кісоньки
Світлі роки - літечка -
Ниточка до нитки
Пам'яті будь вдячною
І землі де виросла,
З Божою будь ласкою –
Дорога сестричко!
 Копіювати текст
 8

Трансліт:

Sonechka prominchukom,
Misjachen'ka sribel'cem,
Pisen'koju ptashechku,
Pereluvom richku -
Stebelechka shepotom,
Vitru tuhum shelestom,
Vesnu teplum poduhom -
Bud', moja sestruchko!
Bud' kohannju polumye'jam,
Bud' Tu wastju zavoddju,
I sim'ji bud' prustannju,
Sumu bud' pir'jinka -
Luhu bud' zastavoju,
A dobru – tak povinnju,
Serden'kom chutluvoju -
Bud', moja sestrunka!
Ne duvus', wo vesnon'ku
Budut' plestu v kison'ku
Svitli roku - litechka -
Nutochka do nutku
Pam'jati bud' vdjachnoju
I zemli de vurosla,
Z Bozhoju bud' laskoju –
Doroga sestruchko!
 Копіювати текст
 9