Оригінальний текст:

З Днем Народження вітаємо! Успіхів у роботі, погоди приємної, любові чистої, ніжної і неодноразової, дітей різностатевих, пальто по фігурі, сусідів в купе, що не п'ють і не курять, волосся шовковистого, зубів білосніжних, чоловіків заможних, спонсорів ніжних, коханців розумних, сексу до ранку, подружжя в законі , свекрух живущих в іншому регіоні, невісток покірних, тарілок помитих, мужів не хропуть і на ніч поголених, колег не зациклених тільки на бабках, ворогів слабосильних та сильно слабких, сніданків у ліжко, вражень полярних і ...... цих .... ну, в-загальному, того ...... регулярних
 Копіювати текст
 9

Трансліт:

Z Dnem Narodzhennja vitayemo! Uspihiv u roboti, pogodu pruyemnoji, ljubovi chustoji, nizhnoji i neodnorazovoji, ditej riznostatevuh, pal'to po figuri, susidiv v kupe, wo ne p'jut' i ne kurjat', volossja shovkovustogo, zubiv bilosnizhnuh, cholovikiv zamozhnuh, sponsoriv nizhnuh, kohanciv rozumnuh, seksu do ranku, podruzhzhja v zakoni , svekruh zhuvuwuh v inshomu regioni, nevistok pokirnuh, tarilok pomutuh, muzhiv ne hroput' i na nich pogolenuh, koleg ne zacuklenuh til'ku na babkah, vorogiv slabosul'nuh ta sul'no slabkuh, snidankiv u lizhko, vrazhen' poljarnuh i ...... cuh .... nu, v-zagal'nomu, togo ...... reguljarnuh
 Копіювати текст
 5