Оригінальний текст:

Якось молодий пастух та молода княжна закохались один в одного та вирішили втекти. Старий князь вислав за ними погоню. Закохані не могли втекти далеко і залізли на високу гору. Слуги князя поступово наздоганяли їх. І тоді пастух сказав:

- Я стрибну першим!
- Ні, я не зможу дивитись на твоє розтерзане тіло.
І княжна кинулась вниз. Пастух подивився на її бездиханне тіло і спустився вниз.

Так вип'ємо ж за тих чоловіків, які завжди виходять з ліфту першими!
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

Jakos' moloduj pastuh ta moloda knjazhna zakohalus' odun v odnogo ta vurishulu vtektu. Staruj knjaz' vuslav za numu pogonju. Zakohani ne moglu vtektu daleko i zalizlu na vusoku goru. Slugu knjazja postupovo nazdoganjalu jih. I todi pastuh skazav:

- Ja strubnu pershum!
- Ni, ja ne zmozhu duvutus' na tvoye rozterzane tilo.
I knjazhna kunulas' vnuz. Pastuh poduvuvsja na jiji bezduhanne tilo i spustuvsja vnuz.

Tak vup'yemo zh za tuh cholovikiv, jaki zavzhdu vuhodjat' z liftu pershumu!
 Копіювати текст
 4