Оригінальний текст:

Сонечко моє ненаглядне! ДОБРИЙ РАНОК! А все-таки приємно жити на світі, Усвідомлювати, що десь поряд близька душа. І чекати миті, як чекає вітрило вітер, Коли зможу поцілувати тебе, поглянути в чудові очі! Цілу, обіймаю, чекаю зустрічі. Ти найбільша радість у мене! Я тебе обожнюю!
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Sonechko moye nenagljadne! DOBRUJ RANOK! A vse-taku pruyemno zhutu na sviti, Usvidomljuvatu, wo des' porjad bluz'ka dusha. I chekatu muti, jak chekaye vitrulo viter, Kolu zmozhu pociluvatu tebe, pogljanutu v chudovi ochi! Cilu, obijmaju, chekaju zustrichi. Tu najbil'sha radist' u mene! Ja tebe obozhnjuju!
 Копіювати текст
 2