Оригінальний текст:

Тост за чоловіків:

Якось бігло жабенятко через залізничну колію та трохи затрималось. Саме того часу проїжджав потяг і відрізав їй ніжку. Жабенятко кинуло ніжку і побігло далі, але потім подумало, що досить добра була ніжка, красива і вирішило за нею повернутися. Поки воно підбирало свою ніжку їхав інший поїзд і відрізав жабеняткові голову.

Так вип'ємо ж за те, щоб ми не втрачали голови через красиві ніжки.
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

Tost za cholovikiv:

Jakos' biglo zhabenjatko cherez zaliznuchnu koliju ta trohu zatrumalos'. Same togo chasu projizhdzhav potjag i vidrizav jij nizhku. Zhabenjatko kunulo nizhku i pobiglo dali, ale potim podumalo, wo dosut' dobra bula nizhka, krasuva i vurishulo za neju povernutusja. Poku vono pidburalo svoju nizhku jihav inshuj pojizd i vidrizav zhabenjatkovi golovu.

Tak vup'yemo zh za te, wob mu ne vtrachalu golovu cherez krasuvi nizhku.
 Копіювати текст
 3