Оригінальний текст:

Бажаю тобі міцно спати, Кошмарів вночі не зустрічати, А тільки солодкі моменти, Де буду я, ну і ліжко!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Bazhaju tobi micno spatu, Koshmariv vnochi ne zustrichatu, A til'ku solodki momentu, De budu ja, nu i lizhko!
 Копіювати текст
 1