Оригінальний текст:

Сестрицям милосердним і братам,
Що дім Господній доглядають
Воздасть Отець небесний ласки і добра
У всьому хай щастить і прибуває!


Усім жертводавцям хай Бог посилає
Здоров’я міцного на многії літа
Хай книга небесна за вас пам’ятає
І доля приносить достатку без ліку!

Многії і благі літа
Всім сьогодні заспіваєм,
Хай ангельський хор на небі
Нам співати помагає!
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

Sestrucjam muloserdnum i bratam,
Wo dim Gospodnij dogljadajut'
Vozdast' Otec' nebesnuj lasku i dobra
U vs'omu haj wastut' i prubuvaye!


Usim zhertvodavcjam haj Bog posulaye
Zdorov’ja micnogo na mnogiji lita
Haj knuga nebesna za vas pam’jataye
I dolja prunosut' dostatku bez liku!

Mnogiji i blagi lita
Vsim s'ogodni zaspivayem,
Haj angel's'kuj hor na nebi
Nam spivatu pomagaye!
 Копіювати текст
 6