Оригінальний текст:

Бажаю вашому будинку:
Якщо землі – то під ріллю,
Якщо звістку – то добру,
Якщо дерево – плодова,
Якщо дощу – то сильного,
Якщо дочку – то гарну,
Якщо квітки – пахучого,
Якщо сина – то могутнього,
Якщо друга – друга вірного!
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Bazhaju vashomu budunku:
Jakwo zemli – to pid rillju,
Jakwo zvistku – to dobru,
Jakwo derevo – plodova,
Jakwo dowu – to sul'nogo,
Jakwo dochku – to garnu,
Jakwo kvitku – pahuchogo,
Jakwo suna – to mogutn'ogo,
Jakwo druga – druga virnogo!
 Копіювати текст
 4