Оригінальний текст:

Скільки радості, веселощів
У цей ясний зимовий день.
Не помреш ти від неробства,
І не стукне в двері лінь.
Тут все треба робити терміново:
Треба стілець, диван купити,
Туалет налагодити терміново,
Щоб до сусідів не ходити.
Потрібно полки в ніші ради дати,
Дюбіля наколотив,
Шифоньєр в кутку поставити,
Батарею подовжити.
Нічого – все поступово
Доведеш ти до розуму,
А поки одночасно
Вип’ємо чарку вина.
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

Skil'ku radosti, veselowiv
U cej jasnuj zumovuj den'.
Ne pomresh tu vid nerobstva,
I ne stukne v dveri lin'.
Tut vse treba robutu terminovo:
Treba stilec', duvan kuputu,
Tualet nalagodutu terminovo,
Wob do susidiv ne hodutu.
Potribno polku v nishi radu datu,
Djubilja nakolotuv,
Shufon'yer v kutku postavutu,
Batareju podovzhutu.
Nichogo – vse postupovo
Dovedesh tu do rozumu,
A poku odnochasno
Vup’yemo charku vuna.
 Копіювати текст
 7