Оригінальний текст:

Виповнився рік дитині
Радість всій нашій родині
З цим прийшли ми привітати
Й (ім'я дитини) побажати:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького!
Хай росте всім нам на втіху,
В домі буде море сміху!
Щоб зубки скоро вилізали,
Рідним спати не мішали
Щоб Ангелики кружляли
Від всіх бід охороняли!
Мама, ти купи копілку
На фінансову підтримку
Баба, дідо щось положе,
Ну і Хресна допоможе
За (ім'я дитини) всім нам гоже
Тепер випити, Дай Боже!
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

Vupovnuvsja rik dutuni
Radist' vsij nashij roduni
Z cum prujshlu mu pruvitatu
J (im'ja dutunu) pobazhatu:
Zdorov’jachka micnen'kogo,
Sonechka jasnen'kogo!
Haj roste vsim nam na vtihu,
V domi bude more smihu!
Wob zubku skoro vulizalu,
Ridnum spatu ne mishalu
Wob Angeluku kruzhljalu
Vid vsih bid ohoronjalu!
Mama, tu kupu kopilku
Na finansovu pidtrumku
Baba, dido wos' polozhe,
Nu i Hresna dopomozhe
Za (im'ja dutunu) vsim nam gozhe
Teper vuputu, Daj Bozhe!
 Копіювати текст
 8